Jiashan Zhongxiang Metal Products Co., Ltd
Top Supplier
15 years
USS Wide-side flat washers
Kind:WASHERS
Type:
Size:
Price:
Product introduction
contact information
Jiashan Zhongxiang Metal Products Co., Ltd
Contacts:Zhiliang Zhang
Tel:+86 13819323206
Fax:0573-84567120
E-mail:None
Area: Zhejiang
Address:118 Fanjing Avenue, ganyao Town, Jiashan County, Zhejiang Province