Taiwan Huihung Industry Co., Ltd.
Main products: Screw heading machine multi-station screw forming machine
Top Supplier
17 years
High Speed Heading Machin
Kind:High Speed Heading Machin
Type:
Size:
Price:
Product introduction
High Speed Heading Machin
contact information
Taiwan Huihung Industry Co., Ltd.
Contacts:Zhang
Tel:+86-512-65990795,65990796,65990797,13255195012
Fax:+86-512-65990798
E-mail:szhh65990795@163.com
Area:China Jiangsu Suzhou
Address:No. 8, Futai Road (Shunle Road), Taiping Street, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province