Jiashan Zhongxiang Metal Products Co., Ltd
Top Supplier
15 years
Supply Stamping parts
Product introduction
Stamping parts customization
Contact Info
Jiashan Zhongxiang Metal Products Co., Ltd
Contacts:Zhiliang Zhang
Tel:+86 13819323206
Fax:0573-84567120
E-mail:None
Area: Zhejiang
Address:118 Fanjing Avenue, ganyao Town, Jiashan County, Zhejiang Province
Cooperation message