JINGJIANG HENGFENG RIVET MANUFACTURE CO., LTD.
Main products: Stainless steel closed end blind rivets
Top Supplier
17 years
Grip Rivet 、Trifold Rivet
Kind:Grip Rivet 、Trifold Rivet
Type:
Size:
Price:
Product introduction
Grip Rivet 、Trifold Rivet
contact information
JINGJIANG HENGFENG RIVET MANUFACTURE CO., LTD.
Contacts:Jenny
Tel:86-523-84553022
Fax:86-52384567222
E-mail:jenny_qian@hfrivet.com
Area:China Jiangsu Jingjiang
Address:No.2 South Gushan Road Jingjiang,Jiangsu,China